Kasbendjen
Image default
Verbouwen

Hijsbanden kopen voor specifieke klus?

Hijsbanden kopen is uiteraard onderhevig aan heel wat regels. Logisch ook. In 2019 waren er in Nederland maar liefst 18 dodelijke ongevallen alleen al in de bouw te betreuren. En dat cijfer moet naar nul. Dat kan alleen maar als er voldoende aandacht wordt besteed aan de veiligheid op de werkplek. Zodat medewerkers in een veilige omgeving hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. De professionals van EKH hebben het doel het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Er zijn veel oorzaken voor een ongeval op een bouwplaats, er kan ook veel misgaan. Het allereerste ongeval in 2019 betrof een 20-jarige werknemer in een Bobcat. Hij wilde op een hoogte van maar liefst 7 meter zo via de verdiepingsvloer en de open laadklep de container inrijden. Saillant detail: hij had wellicht niet in de gaten dat de bewuste container aan een kraan hing. En deze was onvoldoende verankerd. 

Hijsbanden kopen vraagt om gerichte kennis én inspectie

Hijsbanden kopen vraagt dus de nodige aandacht voor het werk. Hoe zwaar is de last is daarbij uiteraard een belangrijke factor. Veel ongelukken kunnen worden toegeschreven aan een of andere vorm van nalatigheid en kunnen betrekking hebben op onveilige werkomstandigheden, oneigenlijk gebruik van gereedschap en apparatuur, en een gebrek aan beschermende maatregelen.

Enkele veelvoorkomende oorzaken van ongevallen in de bouw

Vallen

Een val kan zich voordoen wanneer een werknemer in de buurt van een openstaande vloer naar achteren of opzij stapt zonder te kijken. Valgevaar komt ook vaak voor op trappenhuizen zonder reling. Aangezien hoge hoogtes vaak een rol spelen bij deze valpartijen, kunnen de resultaten catastrofaal zijn voor werknemers die ernstig letsel oplopen. De belangrijkste doodsoorzaak in de bouw is dat er onvoldoende of geen valbeveiliging is.

Object

Een ongeval vanwege het in aanraking komen met een object kan worden voorkomen als de werknemers een goede opleiding volgen en goed gebruik maken van apparatuur en machines. Werknemers moeten de remmen gebruiken op niet-rijdende voertuigen, achteruitrijalarmen, gereedschapsbeschermers, persoonlijke beschermingsmiddelen, puinnetten, vangnetten en meer.

Elektrocutie

Er is sprake van een ongeval door elektrocutie wanneer een persoon, gereedschap of apparaat in contact komt met elektriciteitsleidingen of blootgestelde elektrische bronnen. Soms gebeuren dit soort ongelukken omdat de werknemers gewoonweg niet op de hoogte zijn van alle energiebronnen die onder spanning staan, van boven- en ondergrondse elektriciteitsleidingen tot beschadigde connectoren. Zo kan een bouwvakker met een metalen ladder een bovengrondse elektriciteitsleiding raken.