Kasbendjen

De beste oplossing voor jouw vraag naar rigging

Wat wordt er verstaan onder rigging? Kijk je naar evenementen dan zie je dat rigging daar veel gebruikt wordt. Onder deze term vallen de materialen die ingezet worden om av-techniek de lucht in te hijsen. Professionele evenementen hebben hier baat bij. Denk bij deze techniek bijvoorbeeld aan geluidsinstallaties en verlichting. Het kan uitermate handig zijn […]