Kasbendjen
Image default
Insolventie

Met bewindvoering Twente sta je er nooit alleen voor

Misschien pas over lange tijd, maar het kan ook u overkomen: dat u geen partner of familie maar wél ernstige beperkingen heeft waardoor u de regie over uw eigen leven dreigt te verliezen. Hoe blijft u dán zelfstandig wonen? Bewindvoering Twente kan u in zo’n situatie helpen. Of het verlicht de taken van uw naaste of mantelzorger.

Geen regie én geen partner of familie

Beginnende dementie of toenemende lichamelijke beperkingen kunnen ervoor zorgen dat mensen op hoge leeftijd de regie over hun leven niet meer volledig zelf kunnen voeren of dreigen te verliezen. Dan is het van belang dat anderen hen helpen. Vaak vervult een partner of naast familielid deze rol. Als er geen partner of familie is of ze willen die rol niet spelen, dan kunt u de hulp inschakelen van bewindvoering Twente. Je kan kiezen voor bewindvoering of mentor. Er zit nog wel een verschil tussen. Dat wordt hieronder in het kort uitgelegd.

Verschil bewindvoering Twente en mentor

Een mentor en een bewindvoerder bieden twee verschillende soorten ondersteuning. Eén persoon kan beide soorten gelijktijdig  uitvoeren. Een mentor is een onafhankelijke persoonlijk belangenbehartiger. Hij of zij neemt samen met, of voor de betrokkene beslissingen. Die gaan over zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Zo kan een mentor bijvoorbeeld een rol spelen bij het organiseren van de juiste hulp en zorg aan huis. Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder regelt samen met of voor iemand zijn of haar financiële zaken en beheert samen met betrokkene het (toekomstige) vermogen. Een mentor en bewindvoerder nemen (een deel van) iemands eigen verantwoordelijk wettelijk over. Daarom kunt u een mentor of bewindvoerder alleen aanvragen bij een kantonrechter. Met bewindvoering Twente sta je dus nooit alleen ervoor.