Kasbendjen
Image default
Financieel

Hypotheekadviseur vacatures

Eigenschappen en vaardigheden 

Hypotheekadviseurs krijgen weleens de vraag wat de belangrijkste eigenschappen en vaardigheden zijn waarover een hypotheekadviseur moet beschikken. Met name jonge mensen die een carrière als adviseur overwegen zijn geïnteresseerd in het antwoord op deze vraag om voor zichzelf te beslissen of het een passende stap in hun loopbaan zou kunnen zijn. Het antwoord op deze vraag kan beslissend zijn op hun keuze om al dan niet te reageren op vacatures hypotheekadviseur.

 

Luisterend oor

Cruciaal voor een hypotheekadviseur, en dat wordt vaak vergeten, is een goed luisterend oor. De eerste vraag die een goede adviseur aan zijn klant stelt, zal namelijk altijd gericht zijn op de wensen van de klant. Wat wil de klant, eigenlijk. De klant, gewoonlijk een particulier die overweegt om een huis te kopen en daarom de hypotheekadviseur inhuurt, heeft lang niet altijd voor zichzelf duidelijk wat de reden is voor deze stap. Het is de verantwoordelijkheid van de hypotheekadviseur om deze reden boven water te krijgen door gerichte vragen te stellen. Alleen dan kan het perfecte, klantspecifieke advies worden opgesteld. 

 

Materiedeskundige

Ten tweede moet een hypotheekadviseur natuurlijk heel goed thuis zijn in de materie. Hypotheekvormen, wet- en regelgeving, procedures van de verschillende instanties zoals hypotheekverstrekkers, makelaars en notarissen, een goede hypotheekadviseur weet er echt alles van. Gelukkig zijn er volop cursussen en vakliteratuur waarop deze informatie is te vinden, maar het vergt tijd en geduld om daarin thuis te raken en te blijven.

 

Cijfers

Een derde eigenschap is een goed cijfermatig inzicht. Om een passend scenario voor te kunnen leggen aan de klant, moeten de consequenties van beslissingen snel en accuraat worden doorgerekend. Daarvoor zijn uiteraard verschillende automatiseringstools beschikbaar die snel diverse complexe berekeningen uitvoeren, maar het is essentieel dat de adviseur in een oogopslag kan zien of de uitkomst van deze berekeningen correct zou kunnen zijn. Een fout bij het ingeven van de gegevens voor deze berekeningen is namelijk snel gemaakt en een moment van onoplettendheid kan desastreuze gevolgen hebben. 

 

Overtuigingskracht

Tenslotte hebben goede hypotheekadviseurs de overtuigingskracht om de klant ervan te overtuigen dat het advies perfect aansluit bij de wensen van de klant. Dat is vaak lastig, omdat klanten in het algemeen hun financiële positie te optimistische inschattingen, waarbij ze negatieve ontwikkelingen veelal negeren. Het is de taak van de adviseur om een realistisch beeld te schetsen en de klant ervan te overtuigen dat het advies voor hem of haar het meest optimale scenario is. Want het uiteindelijke doel van een hypotheekadviseur is om de klant te helpen bij het afsluiten van een hypotheek die nu en in de toekomst perfect bij hem of haar past.